Wie ben ik?

Mijn naam is Rabia Basci. Al heel vroeg wist ik wat ik wilde worden: leerkracht op een basisschool. Na mijn stages op de Pabo kreeg ik een zwak voor kinderen, die extra zorg nodig hebben. Op pedagogisch of didactisch gebied. Het (leer)gedrag dat deze kinderen vertonen, omschrijven de meeste leerkrachten als “niet passend binnen de reguliere onderwijssituatie”. Deze kinderen heb ik altijd graag willen helpen. Zodat ze een fijne schooltijd hebben, waar zij mogen zijn wie ze zijn, goed kunnen leren en doorgroeien.

Leerkracht speciaal onderwijs

Na mijn studie werd ik leerkracht in het speciaal basisonderwijs. Omdat ik altijd al geïnteresseerd was in gedragsproblemen en gedrags- en ontwikkelingsstoornissen, heb ik bij Fontys Hogescholen diverse modules van gedragsspecialist (Master SEN) gevolgd.

Consulent passend onderwijs

Na 9 jaar in het speciaal basisonderwijs gewerkt te hebben, was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Sinds januari 2016 werk ik als consulent passend onderwijs.

Ik kom op scholen om hen te ondersteunen bij het organiseren van passend onderwijs. Consulenten passend onderwijs zijn de meest schoolnabije, direct benaderbare en laagdrempelige ondersteuningsmogelijkheid binnen het samenwerkingsverband. Ik sta graag klaar voor leraren, ouders en partners.

Mijn aanwezigheid op de scholen ervaren ze als laagdrempelig, met korte lijnen en snel inzetbaar. Interventies in de klassen zijn kortdurend van karakter en zijn gericht op het verbeteren van de match tussen leerling en leraar.

Binnen de school maak ik deel uit van het ondersteuningsteam. Het ondersteuningsteam stelt de ondersteuningsbehoeften van het kind vast, stel arrangementen op en zie toe op de uitvoering van het arrangement in de eigen school. Dit alles in nauw overleg met de ouders.

Ik heb een kennisfunctie, een signaleringsfunctie en analyseer dossiers en situaties in de klas. Ik heb een goede relatie met de school maar kan ook afstand bewaken om als kritisch klankbord te kunnen fungeren.

 

Mijn werkwijze

Heeft u een vraag of wilt u graag meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact  met me op. Tijdens een kennismakingsgesprek kunnen we samen bekijken of én hoe ik u kan helpen.